تور کمپ های ورزشی

آمادگی برگزاری کمپ های ورزشی حرفه ای و آماتوری

اسپانسرگیری

ارائه کننده خدمات متفاوت جهت اسپانسرگیری در تیم های ورزشی

توریسم

آمادگی برگزاری تورها در جمهوری چک و اروپا

خدمات ویژه و حرفه ای برگزاری رویدادهای ورزشی

درباره ما

گروهی از مربیان ورزشی و متخصصان تغذیه، کارشناسان تبلیغات ورزشی، بازاریابان ورزشی و مدیران ورزشی و صنعتی و گردشگری با یک نگاه نو در زمینه BusinessinSport در کنار هم قرار گرفته ایم تا بهترین خدمات ممکن را در خصوص توریسم ورزشی، اجرای کمپ های ورزشی اروپایی، تبلیغات ورزشی و ... با کیفیت بالا و بصورت حرفه ای به مخاطبان خود ارائه بدهیم.

بالا